Plazmové splyňovanie

Spoločnosť QEL s.r.o. a spolupracujúce firmy získali za vývoj plazmového reaktora cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec v kategórii inovatívne riešenie za rok 2008 a cenu na konferencii TOP 2014 v kategórii environmentálna technológia.

Recyklácia vzácnych kovov

Vdýchnite materiálom nový život. Staré mobily, elektronika v sebe skrývajú množstvo vzácnych kovov. Plazmová technológia Vám umožní ich efektívnu recykláciu. 

Plazmové splyňovanie je progresívnou a ekologickou technológiou pre nakladanie s odpadmi. Jedná sa o unikátne skĺbenie materiálovej a energetickej recyklácie. Technológie (WTE – Waste to energy) ako je tá naša postupne nahrádzajú klasické postupy nakladania s odpadmi po celom svete.

Plazmový splyňovač je žiaru-vzdorná pec, ktorá pomocou elektród vytvára teploty niekoľko tisíc stupňov Celzia. Vďaka unikátnej kombinácií ochrannej atmosféry a vysokej regulovateľnosti teploty sme schopní zhodnotiť najrôznejšie druhy odpadov.

Zložky surovín, ktoré sa spracúvajú plazme, je možné zhrnúť do 3 kategórií:

  • organické odpady sa v plazme premieňajú na plyn, ktorý je možné následne využiť na výrobu energií.
  • Kovy vrátane drahých kovov sú stavené do zliatku, ktorý slúži ako predajná komodita. Po vytvorení zliatku je možné pomocou elektrolýzy spätne separovať jednotlivé kovy.
  • Inertné materiály ako sklo, kamene a pod. sa v plazmovom splyňovači stavia a následne môžu byť využité ako zástavbový materiál.